Signgrass

Signgrass is een internationale kunstgras fabrikant voor sportvelden, kinderspeelplaatsen, golfgreens en commerciële vloeren zoals deurmatten en beursvloeren.

website Signgrass op ipad

Vertaling naar Online.

Met klanten over heel de wereld is online natuurlijk dé manier om deze afstand te verkleinen. Iedere maand zitten wij bij elkaar om de content van de volgende maand te bepalen. Vervolgens is het aan ons om dit om te zetten naar vette visuals en pakkende teksten.

Op de volledig Engelstalige website dienden de drie bedrijfsonderdelen direct te zien zijn: ‘Sport’, ‘Fun & Play’ en ‘Commercial Flooring’.Technische specificaties over de producten worden met icoontjes verduidelijkt. In de website is tevens rekening gehouden met de mogelijkheid om brochures en catalogussen te downloaden.

Signgrass ontwikkelde een machine waardoor in huis unieke producten gemaakt kunnen worden. Deze ‘play elements’ zijn universeel te gebruiken. Om dit voor de klant inzichtelijk en toegankelijk te maken hebben wij een webshop gerealiseerd.

webshop signgras op ipad
kinderen spelen schaakspel op kunstgras

Futureproof: meertalige website.

Met een internationaal klantenbestand wil Signgrass garant staan om ten alle tijden in de klantbehoefte te kunnen voorzien. De mogelijkheid dat de Engelse voertaal op de website niet meer zou voldoen, kon daarmee niet uitgesloten worden. We hebben dit in ons achterhoofd gehouden en de code zo geschreven dat, wanneer deze situatie zich voordoet, er zonder obstakels een vertaling doorgevoerd kan worden.